HOME  •  Privacy

Binnen SOPOW gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Op de site van SOPOW onder het kopje "privacy" kunt u alle informatie vinden (waaronder het privacy statement)