HOME  •  Ouders

Ouders

Als de relatie tussen ouders en school goed is, komt dat de ontwikkeling van kinderen ten goede.
De betrokkenheid van ouders is voor ons dan ook heel belangrijk.


Ouderbetrokkenheid

Uw kind voelt zich beter thuis op school als u als ouder weet wat uw kind dagelijks beleeft. Wij ervaren het daarom als erg plezierig en belangrijk wanneer u actief en betrokken bent bij onze school. Daarnaast is uw hulp en ondersteuning in veel gevallen onmisbaar geworden.  Zaken waarbij uw hulp zeer gewaardeerd wordt zijn: het plaatsnemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad, deelnemen aan de luizencontrole of overige ondersteuning bij lesgebonden en niet lesgebonden activiteiten.

Contact met ouders is voor ons heel belangrijk! U mag van ons verwachten, dat wij u op de hoogte blijven houden van de ontwikkeling van uw kind. Zowel op het gebied van de leerprestaties als op sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast hebben wij ouders nodig voor informatie van hun kant die de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden. Hiervoor gaan wij het gesprek aan op vaste momenten gedurende het schooljaar, tijdens de ‘oudercontactmomenten’, zoals:

  • Startgesprek of intakegesprek vlak voordat uw kind bij ons op school komt
  • Oudergesprek in november dat gaat over de eerste start sociaal- emotionele ontwikkeling.
  • Oudergesprek in februari en juli over de ontwikkeling en resultaten

 

Gesprek op afspraak

Het is altijd mogelijk om tussentijds te praten met een leerkracht, de interne begeleider of de directeur. U kunt ons te allen tijde gerust aanschieten, mailen of bellen. Wanneer u een afspraak maakt bent u ervan verzekerd dat wij ruim de tijd nemen voor een gesprek.