HOME  •  OBS Stegeman

De Stegeman

Op de Stegemanschool zitten ruim 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

Onze kinderen komen vooral uit de wijk rond de school, maar sommige van iets verder weg.

 

Wij willen, samen met de ouders, een stevige basis leggen voor het latere leven.

 

In de groepen 1 en 2 leren kinderen spelenderwijs veel door middel van thema’s passend bij hun belevingswereld.

Sinds september 2013 heeft de school een continurooster.

 

In alle groepen wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen: Naast het reguliere aanbod is er een aanbod voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en leerlingen die meer aankunnen krijgen uitdagend werk.

 

Obs Stegeman is een gecertificeerde Kanjerschool.

  

De Stegemanschool is een van de oudere scholen in Winterswijk, gesticht in 1904. Voorheen heette de school  “School M”.

 

Wie was die Stegeman eigenlijk?

Meester B. Stegeman (1877-1952) was een van de hoofdonderwijzers van school “M”. Hij was ook dialectkenner en schrijver. Hij heeft veel geschreven over de folklore en de geschiedenis van de streek. Enkele van zijn werken: “Het Kerspel Winterswijk”, “De Achterhoekse Möpkes”.

Onze vroegere hoofdonderwijzer werd tot ereburger van Winterswijk benoemd.

 

In 1968 werd het huidige gebouw in gebruik genomen.

In 2011/2012 is de school grondig gerenoveerd en zijn er o.a. 2 leslokalen bijgebouwd. We hebben na de verbouwing de beschikking over 11 leslokalen, 2 multifunctionele ruimtes, een grote personeelsruimte en diverse spreek- en werkkamers.

De school mag zich gelukkig prijzen met een prachtige speelzaal voor de kleuters, een grote gymzaal en een ruim terrein rondom de school, waarbij de groepen 1 en 2 een eigen speelplaats hebben met een aparte entree.