HOME  •  Ouders  •  Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Hoera! Als uw zoon of dochter 4 jaar wordt, mag hij/zij naar school! Uw kind komt dan in groep 1. Dat betekent veel nieuwe indrukken, zowel voor uw kind als voor u. Hieronder en op deze website kunt u al veel informatie vinden. Maar wellicht blijft u nog met wat vragen zitten. U kunt ons altijd bellen of mailen met uw vraag.
Of maak een afspraak met onze directeur of intern begeleider voor een bezoekje aan onze school. Tijdens dit bezoek hoort u over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding door de school en kunt u sfeer proeven in de klassen.


Het aanmelden van nieuwe leerlingen

Het aanmelden van nieuwe kinderen op een basisschool kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs.  Belangrijke punten uit die Wet zijn:         
                - alle scholen hebben zorgplicht na de aanmelding
                - de aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen Voor onze school kunnen kinderen op de volgende wijze worden aangemeld
Het hele proces van aanmelden kent een aantal stappen
 

Informeren

De eerste stap is dat u als ouders informatie inwint over de wijze van werken bij ons op school. Veel informatie kunt u al vinden op deze website, bijvoorbeeld onder het kopje 'Onderwijs' en in onze schoolgids (te vinden bij 'Downloads').

Heeft uw kind op jonge leeftijd al extra aandacht nodig, dan raden wij u aan om het School Ondersteuningsprofiel te lezen, waarin we beschrijven op welke manier we extra aandacht kunnen bieden en voor wie. U vindt het School Ondersteuningsprofiel onder het kopje 'Downloads'.

Geheel naar eigen keuze kunt u vervolgens een gesprek met de directeur aanvragen om verdere vragen te stellen en de informatie te krijgen die voor u belangrijk is. Deze informatie-stap dient alleen om u als ouder goed te informeren. Wij kunnen als school niets zeggen over het wel of niet plaatsen van het kind, dat kan pas nadat u bij ons de aanmelding heeft gedaan.

 

Aanmelden

Conform de Wet moet de aanmelding schriftelijk gedaan worden. Daarvoor hebben we twee aanmeldformulieren:
    - het aanmeldformulier voor kinderen die en nog niet in onderwijs zitten     
       (en dus waarschijnlijk nog geen 4 jaar zijn)
    - het aanmeldformulier voor kinderen die van een andere school komen

U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden. U meldt uw kind aan door het inleveren van het door u getekende aanmeldformulier
U vult ook de datum in van de dag waarop u het aanmeldformulier bij ons afgeeft. We vragen nadrukkelijk om het formulier even persoonlijk op school af te geven, omdat de directeur een ontvangstbevestiging moet tekenen. De datum op die ontvangstbevestiging is van belang, omdat wij als school vanaf dat moment zes weken de tijd hebben om te onderzoeken of we uw zoon of dochter ook daadwerkelijk het passende onderwijsaanbod kunnen geven.
Om een goed beeld te krijgen van uw kind, vragen we u om ook het informatieformulier en het intakeformulier helemaal in te vullen. U levert het aanmeldformulier, het informatieformulier en het intakeformulier gelijktijdig bij ons in. 

Alle hierboven genoemde formulieren liggen voor u klaar op school. U kunt deze, zonder afspraak, bij ons op school ophalen. (eventueel kunt u de formulieren hieronder downloaden en printen: s.v.p. alle drie formulieren printen)

Hieronder even alle formulieren op een rijtje:
    1. Aanmeldformulier; 3-4 jarigen (of als uw kind van een andere basisschool komt)    
    2. Informatieformulier
    3. Intakeformulier; 3-4 jarigen

Vanaf de datum op de ontvangstbevestiging heeft onze school zorgplicht. Dat betekent, dat wij moeten onderzoeken en beslissen of we uw kind op onze school plaatsen of (als dat niet mogelijk blijkt) wij samen met u moeten zorgen voor een andere meer passende onderwijsplek. Daarvoor hebben we zes weken de tijd. Als er extra informatie nodig is kunnen we die periode één keer met vier weken verlengen.
Op het aanmeldformulier van jonge kinderen hebben we met elkaar de mogelijkheid om de aanmelddatum iets voor ons uit te schuiven, zonder dat we afwijken van de zorgplicht. Onder het kopje Het aanhouden van de aanmelding (op het aanmeldformulier) staat precies aangegeven wat we dan samen moeten doen en afspreken. Mocht de uitkomst van ons onderzoek zijn, dat onze school niet de passende onderwijsplek is voor uw zoon of dochter, dan gaan we samen kijken naar een andere onderwijsplek.
Indien gewenst kunnen we daarin ondersteuning krijgen van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. De medewerkers daar hebben zicht en contact met alle schooltypen en scholen in onze regio en kunnen ons vanuit een onafhankelijke positie adviseren. Op de site van dat samenwerkingsverband staat bovendien veel informatie over onderwijsplekken en de stappen die nodig zijn om op een plek te komen. Zie de website www.swvoostachterhoek.nl

Inschrijven

Als we duidelijk hebben dat we uw zoon of dochter kunnen plaatsen, dan gaan we over tot inschrijving. U ontvangt dan een schriftelijk bericht van ons waarin dat aan u meegedeeld wordt. Vanaf dat moment hoeft u niets te doen, wij nemen contact met u op. 
Als u uw zoon of dochter start in groep 1, dan neemt de leerkracht 6-8 weken voor de 4e verjaardag contact met u op om een huisbezoek te plannen. Tijdens dit huisbezoek zal de leerkracht met u afspreken wanneer uw kind enkele dagdelen mag meedraaien. Naast de schoolgids, die vol staat met allerlei inhoudelijke en praktische  zaken over onze school, zijn er vaak nog vele kleine ongeschreven 'regeltjes'  die voor u handig zijn om te weten. Tips, afspraken, regeltjes, kortom: Weetjes! Tijdens het huisbezoek zal de leerkracht u hierover inlichten en ontvangt u een informatieboekje.