Schooltijden en vakanties

De school hanteert een continurooster. Alle kinderen eten in de groep onder begeleiding van de leerkracht. Bij de kleutergroepen assisteert een overblijfhulp. 

Groep 1  

Maandag 08.30 - 12.00 uur ’s middags vrij
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur ’s middags vrij
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur ’s middags vrij

 

Groep 2, 3 en 4

Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur ’s middags vrij
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur ’s middags vrij

 

Groep 5 t/m 8

Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur ’s middags vrij
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 14.30 uur


De kleuters kunnen vanaf 08.20 uur door de ouders in de klas gebracht worden. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel.
’s Morgens vanaf 08.15 uur, in de ochtendpauze en in de middagpauze wordt er onder verantwoordelijkheid van de school een pleinwacht georganiseerd.
 

Vakantierooster 2021 - 2022

 Herfstvakantie

 18-10-21 t/m 24-10-17

 Kerstvakantie                       

  27-12-21 t/m 09-01-22

 Voorjaarsvakantie 

 28-02-22 t/m 06-03-22

 Goede vrijdag en Pasen

 15-04-22 t/m 18-04-22

 Meivakantie 

 27-04-22 t/m 08-05-22

 Hemelvaart 

 26-05-22 t/m 27-05-22

 Pinksteren 

 06/06/22

 Zomervakantie 

 11-07-22 t/m 21-08-22

 ​Belangrijke data schooljaar 2021-2022
Als u op de onderstaande link klikt,  kunt u in één document alle belangrijke data voor het schooljaar 2021-2022 vinden. 
belangrijke data schooljaar 2021-2022 voor ouders verzorgers OBS Stegeman.pdf